Væggelushunde

Skadedyrsbekæmpelse siden 1982

Behandling imod væggelus

Vores toptrænede hunde kan hurtigt identificere, hvis I har et problem med væggelus eller ej.

års erfaring
+ 0

Varmebehandling

Varmebehandling er en nærliggende bekæmpelsesmetode, da alle stadier af insekter er relativt sårbare over for høje temperaturer. Hvis temperaturen stiger blot nogle få grader over det optimale, går insektets udvikling i stå, og der opstår skadevirkninger. Ved temperaturer omkring 50 grader C vil varmen være dræbende i løbet af kort tid. Hvis man har mindre genstande, som man mistænker for at være inficerede, kan de behandles i et varmeskab; ca. en time ved 50 grader C vil være nok.

Blot skal man være opmærksom på, at genstandene bliver varmet helt igennem. Det er også en mulighed at opvarme hele lokaler. Her skal man sørge for at holde temperaturen på 50 grader C i mindst 12 timer, og man skal være opmærksom på, at dyrene muligvis søger tilflugt i sprækker, hvor der er køligere. Metoden kan volde problemer, og man bør altid placere temperaturfølere på strategisk udvalgte steder.

Som tidligere nævnt er væggelus følsomme over for lave temperaturer. -18 til -20 grader C, som findes i de fleste dybfrysere, dræber lusene i løbet af 3-4 dage. Mindre genstande, som man har mistanke om er inficeret, behandles let på denne måde. Man skal selvfølgelig sikre sig, at de kan tåle en tur i fryseren.

Siden oldtiden har man brugt diatoméjord og andre former for finkornet mineraljord som insektbekæmpelsesmiddel. De gamle romere blandede for eksempel fint landevejsstøv i det korn, som skulle gemmes. Yderst har væggelus et beskyttende lag voks, som diatoméjordet klæber til. Derved ødelægges vokslaget, og insekterne dør af dehydrering inden for en uges tid. Hvis diatoméjordet holdes tørt, bevarer det sin virkning nærmest uendeligt. Diatoméjord er velegnet til at behandle utilgængelige hulrum og sprækker, hvor insekterne kan gemme sig.

Dette princip går ud på, at den almindelige atmosfæriske luft erstattes med en iltfattig luft, som indeholder store mængder kvælstof eller kuldioxid. I det lange løb kan insekter ikke klare sig i en iltfattig atmosfære, men behandlingen må oftest strækkes over flere uger for at være effektiv. Dette kræver, at metoden anvendes i helt tætsluttende beholdere. Væggelus er ikke særligt følsomme over for kvælstof, men kuldioxid har en direkte giftvirkning, ligesom varme og tryk kan afkorte behandlingstiden væsentligt.

Denne form for bekæmpelse går ud på, at man aktivt udnytter skadedyrenes naturlige fjender, og det er en anerkendt metode over for mange skadedyr i landbrug og skovbrug. Blandt væggelusenes naturlige fjender finder man støvtægen. Den findes dog ikke i så stort et antal, at det spiller nogen praktisk rolle, og det vil naturligvis aldrig være acceptabelt at udsætte disse rovtæger i danske hjem for at holde væggelusene i skak.

Udsætning af støvtægelarver er IKKE nok til effektivt at bekæmpe et væggelusangreb.

Hjælp til bekæmpelse af væggelus

Hvis du har behov for hjælp til at bekæmpe væggelus, så kontakt Absolut Skadedyrsservice A/S, som er eksperter i at identificere og bekæmpe væggelus.

Alle hverdage: 08:00 - 22:00.